Om boligutleie - Utleieren.com

Go to content

Main menu:

Utleie av din bolig
For de  aller fleste av oss er vår Spania-bolig enkombinasjon av et investeringsobjekt og en drøm, -en investering i fremtidige ferier og  forhåpentligvis vår  fremtidige pensjonstilværelse.

Din bolig har ikke godt av å stå tom større deler av året. Og det hjelper heller ikke din økonomi.

Erfaringen viser dessverre at utleie krever legale kunnskaper, tilstedeværelse og  fast styring, i tillegg til besiktigelse før og etter utleie. Kort sagt er utleie en proffesjon som Utleieren har satt i system.Vårt tilbud til deg som boligutleier:

 • Full dokumentasjon av din bolig og innbo med videofotografering. Dette er din sikkerhet i tilfelle det oppstår skader eller mangler under utleieperioden.

 • Fotografering og  opprettelse av sjekkliste (vann, lys, lås etc)

 • Husleien betales til din konto til avtalt dato.

 • Boligen annonseres på en proffesjonell måte, via internett, aviser og kontorstand.

 • Vi arrangerer visning for riktig leietaker.

 • Vi oppretter kontrakt med leietaker og besørger depositum.

 • Sikker oppbevaring av nøkler og videoopptak.

 • Du kan låse av rom for oppbevaring av private ting.

 • Du velger selvsagt de tidspunktene du ønsker for å disponere boligen til eget behov.Hva koster det?

 • Utleieren SL påtar seg alle kostnader vedrørende utleie. Opsjon: Selve dokumentasjonen (videofotograferingen) av din bolig med innbo koster 125 Euro (1000 kr.). Internett anonsering: 8 € pr måned.

 • Utleieren SL beregner seg en prosentandel av leieprisen, noe som garanterer for at vi  gjør vårt beste for å presentere din bolig, finne riktig pris og maksimale utleiebelegg.Hva tjener du?

Leieinntektene avhenger av beliggenhet, sesong, standard og etterspørsel. Vår prisliste vil derfor variere noe over tid.


Skal jeg betale skatt av dette?

Ja, men den Spanske skatte-etaten flår ikke sine boligeiere. Med en leieinntekt på ca kr.2500 pr. måned blir den totale skatten ca kr.120. Utleieren tar forbehold om evt endringer i skattespørsmål.


Hvordan leie ut din bolig?

 • Kontakt oss via mail, faks eller post med detaljert beskrivelse over utleieobjekt samt dokumentert eierskap.

 • Gi Utleieren mulighet for å besiktige ditt utleieobjekt for vurdering og fotografering.

 • Ut fra sin markedskunnskap vil Utleieren gi  sin prisvurdering basert på markedspris.

 • Det inngås skriftlig avtale mellom deg og Utleieren.

 • Du kan selv sette restriksjoner til leietaker, for eksempel bare til Nordmenn, bare til pensjonister eller barnløse par. Slike restriksjoner kan selvsagt medføre lavere husleie.

 • Du bestemmer selv når utleieobjektet ikke kan leies ut på grunn av at du skal bruke det selv.

 • Du kan avlåse for eksempel et eget rom for dine private saker.Våre krav til utleieobjekt:

 • Utleieobjektet må være fullt møblert og utstyrt med normalt kjøkkenutstyr.

 • Utleieobjektet må inneholde sengetøy og minimum 2 sengeskift pr seng.

 • Utleieobjektet må ha en tilstrekkelig attraktiv beliggenhet som muliggjør et normalt utleiebelegg.


Send en mail med kortfattet beskrivelse av din bolig, så sender vi deg et skjema for utfylling samt avtaleforslag.Boligsikring – ikke bare for deg som leier ut.

Som ansvarsbevisste mennesker sørger vi for å sikre våre verdier ved å tegne en forsikring på vår bolig/leilighet samt inventar.
Forsikringsbetingelsene er i hovedsak de samme i de fleste Europeiske land.

Når uhellet først er ute og det oppstår brann, vann eller tyveri bør  du ha dokumentert dine eiendeler for å kunne kreve erstatning. Derfor bør du sikre deg med en inventarliste, fotografier og evt videofilmer. Denne dokumentasjonen kan dessverre trekkes i tvil ettersom du oppfattes som subjektiv i saken.


En  avtale med Utleieren SL omfatter:

 • Våre godkjente fotografer besørger detaljert dokumentasjon av bolig og innbo ved hjelp av videoopptak.

 • Videokassetten utleveres og kan benyttes som nøytral  dokumentasjon etter en forsikringsskade.

 
Back to content | Back to main menu